Athletic Pension

Vavřineček

Přijďte objevit kouzlo Vavřinečku! Kostelík, který vás zavede na cestu historie a malebných výhledů. Jeho původ sahá až do 10. století, kdy ho nechal založit kníže Boleslav na památku vítězství nad Maďary. Kostelík svatého Vavřince spojený s nádherným panoramatem Domažlic, Chodska a horských pásů Českého lesa, Šumavy a Bavorského lesa láká návštěvníky z řad místních obyvatel i turistů.

Historie kostelíku je plná zajímavých příběhů. V roce 1683 zachvátil požár Domažlice, ale tehdejší děkan zachránil situaci a slíbil postavit kostel na Veselé hoře. Tuto myšlenku následně převzala zbožná měšťanka Zuzana Veselá a roku 1695 byl kostel vysvěcen svatému Vavřinci jako ochrana proti ohni.

I přes různá zvraty osudu, včetně zrušení v josefínské době a nacistické konfiskace zvonů, se kostel dochoval. Po obnově v roce 1990 se zde opět konají poutní bohoslužby. Zvlášť slavným okamžikem bylo odhalení skleněného oltáře a ambonu v roce 2015, dílo umělkyně Vladimíry Tesařové.

V srpnu zde každoročně probíhá Svatovavřinecká pouť, která láká věřící i zvědavce. Cesta k Vavřinečku je stejně dobrodružná jako samotný cíl. Následujte zelenou značku směrem Vavřineček, projděte kolem kaple svaté Anny, která kdysi sloužila jako poslední místo pro odsouzence před popravou. Vydejte se tímto kouzelným místem a objevte jedinečný kostelík svatého Vavřince na Veselé hoře ve výšce 585 metrů nad mořem.

Přijďte a získejte nové pohledy na historii, krásnou přírodu a výjimečnou atmosféru Vavřinečku.